Gedragscode

Life-Force houdt zich aan een strikte gedragscode zoals omschreven in de ethische gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO ethische gedragscode). Life-Force en de docenten gaan vertrouwelijk om met alle informatie over en verstrekt door de deelnemer die direct, indirect of door enige andere bron is ontvangen. Life-Force en de docenten maken geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de deelnemer afhankelijk zijn van de docenten