Privacyverklaring

Life-Force » Privacyverklaring

16 mei 2018

Persoonsgegevens die wij verwerken

Life-Force verwerkt persoonsgegevens die jij (deelnemer) zelf aan ons hebt verstrekt, doordat je gebruik maakt van onze diensten (deelname) of omdat je deze zelf  verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website. Life-Force kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Gegevens via Fitmanager account (ledenadministratie software)

Zodra je gebruik maakt van onze diensten, maak je een eigen account aan op Fitmanager, met een eigen geheim wachtwoord. Je kunt op je account inloggen via de website of app. Hierin staan tenminste de volgende gegevens: jouw voornaam, achternaam en e-mailadres. Overige gegevens zoals geboortedatum, geslacht, telefoon nummer en adres zijn optioneel. Voor de privacy verklaring van Fitmanager, verwijzen wij naar https://fitmanager.nl    . Je kunt op elk moment deze gegevens wijzigen en verwijderen door in te loggen op jouw account.

Ook kun je hier aangeven welke berichten je wel of niet wilt ontvangen via de knop email instellingen: nieuwsbrieven; kopie van app berichten; geannuleerde activiteiten.

In jouw account worden automatisch gegevens opgeslagen, de lessen die je hebt gevolgd, de betalingen die je hebt gedaan en staan ingepland en de facturen per betaling.

Als je geen activiteiten meer volgt bij Life-Force, worden jouw accountgegevens nog maximaal 1 jaar bewaard. Wil je deze gegevens eerder verwijderd hebben, dan worden de gegevens op jouw schriftelijk verzoek verwijderd.

Gegevens via contactformulier website

Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mail adres zijn verplicht. Bij een vraag is er een mailwisseling of telefoongesprek. Alle e-mails worden maximaal 1 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Aanmelding nieuwsbrief via het formulier op de website

Heb je je via de website aangemeld voor de nieuwsbrief? Dan wordt je mailadres daarvoor gebruikt en kun je je op ieder moment weer uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Gegevens via inschrijfformulieren

Voor enkele diensten vragen we je een inschrijfformulier of extra gegevens aan te leveren. Bijvoorbeeld de mindfulness cursus, herstelyoga of coaching. Dit zijn gegevens die jij vrijwillig aan ons verstrekt, dus jij bepaalt welke gegevens je aanlevert.

De gevraagde gegevens zijn altijd voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres. Soms word gevraagd welke huisarts de deelnemer heeft en voor de diensten relevante fysieke/mentale klachten en medicijngebruik indien van toepassing. Deze gegevens worden gevraagd om een beter beeld te krijgen van de betreffende deelnemer en om waar mogelijk rekening te houden met deze klachten tijdens de diensten. Deze persoonlijke gegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Gegevens via aantekeningen

Bij bepaalde activiteiten, zoals coaching, kan het zijn dat er aantekeningen worden gemaakt. Aantekeningen worden uitsluitend in aanwezigheid en met toestemming van de deelnemer(s) gemaakt. Deze zijn uitsluitend om de dienstverlening op de deelnemer aan te passen. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden de gegevens vernietigd.

Gegevens via het aanmelden voor een evenement op de website

Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mail adres zijn verplicht. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Gegevens op de website

De website  is te vinden onder 2 domeinnamen, www.life-force.nl  en www.lifeforceyoga.nl . Op de website wordt op dit moment geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden veelal gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zodra wij hier toe over zouden gaan, zal deze privacy verklaring worden aangepast.

Verwerken en bewaren van jouw gegevens

Life-Force verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief (als je hiervoor bent aangemeld), je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening passend te kunnen uitvoeren, en als we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld voor belastingaangifte). Mails aan meerdere personen worden altijd als BCC verstuurd. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 1 jaar is na afronding van de diensten (deelname stopt).

Delen met anderen

Life-Force verstrekt jouw gegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt natuurlijk altijd het recht jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor stuur je een mail naar .

Beveiliging van jouw gegevens

Life-Force zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik kun je dit aangeven middels een mail naar .

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer er wijzigingen zijn in hoe wij met gegevens omgaan, zullen wij de privacyverklaring aanpassen.

Over Life-Force

Life-Force of Life-Force Yoga Is een bedrijf gevestigd in Westervoort, waar yoga, mindfulness, coaching en gerelateerde activiteiten worden aangeboden. Life-Force is rechtsgeldig vertegenwoordigd door P. Haima, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 09143082. De lokatie waar de meeste diensten worden verleend is gevestigd aan de Uitterweert 2, 6992 ML, Westervoort.

Contactgegevens

Peter Haima – eigenaar en contactpersoon.
Life-Force Yoga centrum: Uitterweert 2, 6932 ML Westervoort.
Postadres: De Mars 1, 6932 BN Westervoort.
M: 06-47091222; E: ; W: www.life-force.nl; www.lifeforceyoga.nl

AVG

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/